Chemosensors, Vol. 9, Pages 78: Drift Compensation on Massive Online Electronic-Nose Responses

Industry News

Chemosensors, Vol. 9, Pages 78: Drift Compensation on Massive Online Electronic-Nose Responses
Chemosensors doi: 10.3390/chemosensors9040078
Authors:
Jianhua Cao
Tao Liu
Jianjun Chen
Tao Yang
Xiuxiu Zhu
Hongjin Wang

Gas

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0